Disclaimer

Aan de informatie op de website vanIndienOnline-bitcoin-kopen.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik maken van de informatie op deze website geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. Online-bitcoin-kopen.nl stelt de informatie op deze website met uiterste zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist, volledig en actueel is. Zij kan niet garanderen dat de informatie zoals vermeld op de website altijd juist, actueel en volledig is. Online-bitcoin-kopen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is. Online-bitcoin-kopen.nl kent noch veronderstelt kennis te hebben van de (persoonlijke) financiële situatie, mogelijke investeringsdoelen of bedrijfsplannen van de individuele bezoekers van de site.

Verwijzingen en hyperlinks

IndienOnline-bitcoin-kopen.nl verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites plaatst, dienen deze uitsluitend voor informatieve doeleinden.Online-bitcoin-kopen.nlheeft geen invloed op of bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites en kan niet instaan voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid, inhoud en toegankelijkheid of (financiële) beslissingen die u baseert op informatie gebaseerd op/afkomstig van deze hyperlinks / websites.

Virussen

Online-bitcoin-kopen.nl garandeert niet dat de software, informatie en verwijzingen of hyperlinks die via de website vanOnline-bitcoin-kopen.nl toegankelijk zijn, virusvrij zijn en/of vrij van vergelijkbare schadelijke componenten.Online-bitcoin-kopen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van mogelijk aanwezige virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bijOnline-bitcoin-kopen.nl